Wat is asbest?

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Er is een aantal verschillende asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:
- de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest)
- de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest),
anthophylliet, tremoliet en actinoliet.
Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven.
Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.
De stad Asbest in Rusland is vernoemd naar dit natuurlijke product c.q. verzamelnaam voor deze mineralen.

pure witte asbest asbestmijn

 

 

 

 

 

Herkent u 1 van onderstaande afbeeldingen? Neem direct contact op met ons voor een gedegen onderzoek.

asbest robinson beplating asbesthoudende colovinyl tegel en bitumen asbest dakbeschot asbest houdend koord asbest vloerzeil spuit asbest asbest pakkingen asbest buizen asbest golfplaat