Asbestinventarisaties

AK Blom is al 10 jaar actief in asbestinventarisaties (asbestonderzoek in gebouwen en objecten). Wanneer er gerenoveerd of gesloopt gaat worden, dan dient er ten alle tijden een asbestinventarisatie aan vooraf te gaan. Ook als er geen sloopmelding (voorheen sloopvergunning) nodig is bij de plaatselijke gemeente, of als er aangenomen wordt dat het te slopen of te renoveren bouwwerk of object geen asbest zou bevatten. Wettelijk moet er door een gespecialiseerd en gecertificeerd asbestonderzoeksbureau Рwat voldoet aan het certificatieschema Asbestinventarisatie 1.5a, onderdeel c van het Arbeidsomstandighedenbesluit Рvastgesteld worden of het bouwwerk of object wel of geen asbest bevat. Dit geldt tevens voor onroerend goed wat verhandeld of verhuurd wordt. Verkopers en verhuurders dienen aan hun kopers en huurders mee te delen of (en zo ja, waar) er asbesthoudend materiaal aanwezig is in het betreffende bouwwerk of object. Wettelijk gezien kan dit alleen door een gecertificeerd bedrijf aangegeven worden. AK Blom staat u graag ten dienst bij het door u te laten inventariseren bouwwerk of object!