Chroom-6

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting.

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor chroom-6, de mogelijke gezondheidsrisico’s en een verantwoorde omgang met de stof wanneer deze wordt aangetroffen.

AK Blom Asbest krijg steeds vaker vragen om te inventariseren of er chroom-6 op een gebouw of object is toegepast. Om dat te onderzoeken, bemonsteren we de verfcoating om te bepalen of het metaal chroom wordt gedetecteerd. De genomen monsters worden geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium.

Aan de hand van de door ons uitgevoerde onderzoeken stellen wij een duidelijke rapportage op met foto’s en onderbouwing. Dit rapport kunt u in het verdere traject inzetten om alle belanghebbenden eenduidig te informeren. Indien gewenst ondersteunen wij u in het verdere traject.

AK Blom staat u graag ten dienst bij het door u te laten inventariseren object!

Klik hier voor een oplossing voor uw vraagstukken over Chroom-6.
76793165_2316075448704664_1904376971354177536_n