Asbest- en Sloopmanagement

Naast het inventariseren van asbest, is AK Blom tevens uw partner voor het begeleiden cq ondersteunen van asbestsanerings- en sloopwerkzaamheden. Concreet houdt dit in dat wij voor u kunnen inventariseren, sloopmeldingen voor u kunnen verzorgen, en u assisteren bij het vinden van een juist sanerings- en/of sloopbedrijf, zodat de werkzaamheden conform de huidige wetgeving worden uitgevoerd, daar u als hoofdopdrachtgever ten alle tijden verantwoordelijk gesteld wordt door de huidige wetgeving in Nederland. Daar deze wetgeving zeer uitgebreid is, kunt u ongewild en onwetend in vervelende situaties terechtkomen doordat u niet volledig op de hoogte was van deze wetgeving. AK Blom staat u graag van dienst om dit voor u te voorkomen, en om uw project zo gladjes mogelijk te laten verlopen wat dus tijd en geld bespaart.