Home

AK Blom;

Is landelijk actief met het houden van asbestinspecties en het opstellen van inspectierapporten.

Al onze inspecties voldoen aan de eisen zoals ze zijn vastgelegd in het certificatieschema Asbestinventarisatie 1.5a, onderdeel c van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Eenvoudig vertaald, wij leveren kwaliteit.

Heeft u uitdagingen met asbest? Bel ons, en wij gaan u helpen.

Hartelijke groet,

Team AK Blom BV

Het meest vlot bereikbaar zijn wij via:
T: 0525-631501 of E: info@akblom.nl